ST inom Infranords krav i lönerörelsen

Press
Fackförbundet ST har idag lämnat över våra yrkanden i avtalsrörelsen för våra medlemmar inom järnvägsinfrastruktur till arbetsgivarparten Almega. Vi vill ha löneökningar i nivå med branschen och andra delar av arbetsmarknaden samt en individgaranti.

- Våra medlemmar inom järnvägsinfrastruktur ska ha en bra löneutveckling i nivå med branschen och arbetsmarknaden i stort och vi vil ha ett ettårigt avtal, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST.

Vårt nuvarande avtal löper ut den 31 mars 2016. Förutom löneökningar har vi också en rad andra krav på hur vi vill utveckla arbetsvillkoren för våra medlemmar. 

När nya medarbetare anställs får de färre semesterdagar än de medarbetare som gått på det gamla statliga avtalet. Detta anser vi i ST är orättvist. Därför är ett av våra krav i årets avtalsrörelse fler semesterdagar. 

Inom järnvägsbranschen pågår ständiga verksamhetsförändringar och omplacering till olika orter är vanligt. Många medlemmar upplever då otrygghet. Därför vill vi att ersättning för dubbel bosättning, reseersättning och traktamenten ska bli bättre. 

- Dessutom måste skyddet för våra medlemmar bli starkare när det gäller arbetsbrist och omorganisationer, kommenterar Britta Lejon. 

Ett tredje krav är att ersättningar för obekväm arbetstid, traktamenten och andra ersättningar ska räknas upp med de värdeökningar som avtalet ger.  

Kraven i lönerörelsen berör medlemmar inom Infranord AB, BS Resurspool AB, Emptiro Infrastruktur AB, JB Rail AB och Rallarn i Norr AB.