ST inom Infranord

ST inom Infranords krav i avtalsrörelsen

Press
Fackförbundet ST har idag lämnat över vårt yrkande i avtalsrörelsen för våra medlemmar inom järnvägsinfrastruktur till arbetsgivarparten Almega. Vårt främsta krav är en bra reallöneutveckling.

- Våra medlemmar inom järnvägsinfrastruktur ska ha en bra löneutveckling i nivå med övriga arbetsmarknaden. Vi vill ha siffersatta löneökningar som skrivs in i avtalet, säger  Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST.

Vårt nuvarande avtal löper ut den 30 april 2017. Förutom löneökningar har vi också andra krav på hur vi vill utveckla arbetsvillkoren för våra medlemmar.

Våra medlemmar ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid. Idag ser vi tyvärr att risken för stressrelaterade sjukdomar ökar. Därför kräver vi att planeringen av arbetstiden måste bli bättre och att användandet av arbetstidsreglerna måste ta hänsyn till arbetstagares hälsa.

Inom branschen pågår ständiga verksamhetsförändringar och omplacering av personal förekommer ofta. Medlemmar upplever då stor otrygghet. Vi vill att det ska regleras vilka ersättningar våra medlemmar har rätt till, exempelvis för reseersättning och dubbel bosättning.

- Vi vill också minska utrymmet för arbetsgivaren att missbruka visstidsanställningar. Max två år ska man kunna ha en tidsbegränsad tjänst innan den övergår i en fast anställning, säger Britta Lejon.

Kraven i avtalsrörelsen berör medlemmar inom Infranord AB, BS Resurspool AB, Emptiro Infrastruktur AB, JB Rail AB och Rallarn i Norr AB. Följ gärna de fortsatta förhanlingarna här.

Britta Lejon

Britta Lejon

Förbundsordförande
0771-555 444
Nyhet

Säkra anställningstryggheten

En avdelning inom ST har nu lyckats få till ändringar i de anställdas anställningsavtal som tydliggör och begränsar den geografiska arbetsskyldigheten.
Press

Ny rapport: Vad händer på myndigheten när jobben flyttas?

Regeringen har beslutat om att flytta flera myndigheter och tusentals statliga jobb från Stockholm till andra orter. Fackförbundet ST, anser att statlig service behövs i hela landet men ifrågasätter om flytt av redan befintliga jobb är den bästa metoden? Efter en dom i Arbetsdomstolen i höstas står det klart att om de statligt anställda inte kan flytta med till den nya orten måste de säga upp sig själva, vilket får konsekvenser både för den enskilde och för verksamheten.
Press

Vi säger upp det statliga Samarbetsavtalet

Idag har vi inom OFR S,P,O*, som är en förhandlingspart inom staten, sagt upp det statliga Samarbetsavtalet med Arbetsgivarverket. Uppsägningstiden för Samarbetsavtalet är ett år.
Press

Våra yrkanden inom Spårtrafiken

Idag startar de centrala löneförhandlingarna inom bransch spårtrafik. Vi har idag växlat yrkande med vår motpart Almega. Vårt främsta krav är en bra reallöneutveckling med en garanti på minst 400 kronor i löneökning.
Nyhet

Uppdatering kring omställningsavtalets tillämpning

Det är nu fastslaget att arbetsgivare har en ovillkorlig skyldighet att anmäla ärenden i omställningsavtalet till Trygghetsstiftelsen.