ST inom Arbetsförmedlingen JO-anmäler myndighetens hantering av kontorsnedläggningar

Press
Idag JO-anmäler ST inom Arbetsförmedlingen myndighetens hantering av kontorsnedläggningar.

Sedan våren 2019 finns en särskild förordning som ska styra myndigheters agerande när de ska fatta beslut om  myndigheters lokalisering. Förordningen anger särskilda regler när myndigheter ska avvecklas i en kommun. I det här fallet anser ST inom Arbetsförmedlingen att myndigheten inte har följt (Förordning 2019:2002 Om statliga myndigheters lokalisering).

- Regeringen har infört särskilda regler om hur sådana här situationer ska hanteras. I det här fallet anser vi att myndigheten har ignorerat att följa reglerna när 132 AF-kontor ska läggas ner, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen.   

- Syftet med de här reglerna är att myndighetens ledning tar sitt ansvar i god förvaltningsanda. Frågan om statlig närvaro i hela landet är mycket viktig. Därför vill vi att JO ska granska om myndigheten har följt den nya förordningen,  fortsätter Fredrik Andersson.

För mer information: Kontakta Fredrik Andersson 073-0681974, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen eller Marie Martinsson, STs pressansvarige.

Press

Fackförbundet ST lämnar förslag om en reformerad Arbetsförmedling

Fackförbundet ST överlämnar idag sina förslag om en reformerad Arbetsförmedling till regeringen. Bakgrunden till förslagen är den omgörning av Arbetsförmedlingen som Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet kommit överens om i Januariöverenskommelsen.