ST i Arbetet: Låt staten ta över kommunernas tillsyn

Debatt
Efter decennier av avregleringar, bolagisering, privatisering och nedskärningar krävs det nya tag. Om förtroendet för staten ska återupprättas krävs en rejäl satsning, skriver Fackförbundet STs ordvgörande Britta Lejon i en debattartikel i Arbetet.

Ett av Britta Lejon´s skäl är att tillsyn i första hand bör utövas av staten.
Dagens modell där kommuner utvärderar sin egen verksamhet leder till risk för jäv och intressekonflikter.

Et annant är att den ordning med många men relativt små inspektionsmyndigheter som drivits fram under de senaste åren bör förbättras och sårbarheten minskas genom att myndigheter slås samman.

Till artikeln

Britta Lejon

Britta Lejon

Förbundsordförande
0771-555 444