Så visar du våra krav på jobbet

Nyhet
Löner som står sig, trygga och hållbara jobb och vässat jämställdhetsarbete – så här kan du som förtroendevald visa arbetskamraterna vad Fackförbundet ST kämpar för i höstens avtalsrörelse.

För dig som jobbar inom staten

På det statliga avtalsområdet förhandlar vi om centrala kollektivavtal för dig som jobbar på myndighet, universitet eller högskola, statsunderstödd stiftelse eller affärsverk. Vår förhandlingsmotpart är Arbetsgivarverket.

Bra kollektivavtal uppstår inte av sig själva. Det är när vi är många som kräver förbättring som vi kan göra verklig skillnad. Tack vare tiotusentals medlemmar som arbetar på uppdrag av staten kan vi som fackförbund ställa krav som arbetsgivarna måste lyssna på.

Så kan du berätta om våra krav