Så blir forskarkarriären mer attraktiv

Press
Fackförbundet ST, som organiserar anställda inom universitet och högskolor, anser att den statliga utredningen Trygghet och attraktivitet – en forskarkarriär för framtiden innehåller många viktiga och bra förslag för STs medlemmar. Vi har nyligen lämnat vårt remissvar på utredningen och många av förslagen ligger i linje med det som vi har drivit.

- Staten är den sektor där flest är visstidsanställda och universitet och högskolor är ett av de områden som är sämst inom staten. Sverige behöver fler människor som vill forska och då måste arbetsvillkoren vara stabila så att det är attraktivt att göra karriär, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST.   

Idag är karriärvägarna inom högskolan otrygga och otydliga och många av de unga forskarna får visstidsanställningar som fortsätter år efter år. Trygghetsstiftelsen, som stöttar statligt anställda som har blivit av med sin anställning, får idag 90 procent av sina klienter från högskolor och universitet.

- Vi välkomnar förslaget om nya villkor för doktorandtjänster, även om vi anser att en anställning ska vara regel från dag ett istället för efter ett år. Det nya förslaget innebär att stipendiefinansieringen av doktorander fasas ut och utbildningsbidragen avskaffas vilket är bra kommenterar Britta Lejon.

Det är centralt att det ska bli ett enhetligt och tydligt karriärsystem som är gemensamt för alla lärosäten. Vi i ST menar att det är bra med likvärdiga anställningsvillkor eftersom det ökar möjligheten till rörlighet bland anställda. Vi stödjer också förslaget om en transparent rekryteringsprocess där alla tjänster utlyses.  

- Vi anser dock att det behövs ökade basanslag till universitet och högskolor för att främja skapandet av det karriärsystem inom högskolan som utredningen föreslår, avslutar Britta Lejon.  

Vi i ST tycker att det är bra att Universitetskanslerämbetet ska följa upp visstidsanställningarna. Avslutningsvis vill vi betona vikten av att universitet och högskolor förblir i statlig regi för att fortsätta stödja en oberoende forskning.

För mer information kontakta Sofia Johansson, pressekreterare.