Rättvisa måste vara grunden i nya statliga pensioner

Nyhet
Igår lämnade vi de statliga tjänstepensionsförhandlingarna eftersom vi ser att Arbetsgivarverket inte vill gå oss till mötes i viktiga frågor. Idag har Seko och Saco skrivit på ett nytt tjänstepensionsavtal.

Det avtal som finns nu missgynnar medlemmar med högre löner. Det är inte rättvist och vi vill slåss för alla våra medlemmar.

För att staten ska vara en fortsatt attraktiv arbetsgivare och få rätt kompetenser krävs bra pensionsvillkor. Att rekrytera och behålla statligt anställda är en förutsättning för en statsförvaltning i världsklass.

För att få bra pensioner i framtiden kommer det krävas att vi jobbar längre. Därför anser vi att det är vår skyldighet att verka för ett hållbart arbetsliv. Vi har presenterat idéer för att anställda ska orka jobba hela arbetslivet. Arbetsgivarverket visar inget intresse för att verka för ett hållbart arbetsliv och det ser vi som bekymmersamt.

Vi avvaktar till augusti och ser om Arbetsgivarverket har fått mandat att fortsätta förhandla.

Marie-Therese Gyllhede

Marie-Therese Gyllhede

Central ombudsman
08-790 51 56