Publikts löpsedel

Nyhet
Vi har löpsedeln till årets första Publikt. Ett nummer som handlar om att ST kritiserar nytt förslag till omlokalisering eftersom 10 000 statliga jobb kan flyttas från Stockholm. Dessutom: Många får vänta länge på nya lönen. Ladda ner, skriv ut och sätt upp på jobbet.
Alexander Armiento

Alexander Armiento

Chefredaktör
08-790 51 76