Publikts löpsedel 8 2018

Nyhet
Senaste löpet till Publikt. Ladda hem, skriv ut och sätt upp på jobbet.

Här finns löpet till Publikt 8 2018. Ett nummer som, bland annat, handlar om att statstjänstemännens pensionsålder blir allt högre samt allt om STs satsning på friskare arbetsplatser.

Vill du prenumerera på Publikts löpsedel?

Anmäl din e-post

 

Alexander Armiento

Alexander Armiento

Chefredaktör
08-790 51 76