Publikts löpsedel för 3 2017

Nyhet
Vi har löpet till Publikt 3 2017 som handlar om att rätt till överklagan är ingen garant för jobb. Arbetsgivare kringgår beslut i Statens Överklagandenämnd samt att Danmark planerar att flytta 4 000 jobb.
Alexander Armiento

Alexander Armiento

Chefredaktör
08-790 51 76