Publikts löpsedel 1 2019

Nyhet
Senaste löpet till Publikt. Ladda hem, skriv ut och sätt upp på jobbet.

Här finns löpet till Publikt 1 2019. Ett nummer som, bland annat, handlar om att oklarheten om budgeten skapar problem på många myndigheter. Undrar du vilken ST-medlem som är minister i den nya regeringen? Publikt har svaret.

Vill du prenumerera på Publikts löpsedel?

Anmäl din e-post

Alexander Armiento

Alexander Armiento

Chefredaktör
08-790 51 76