Publikts löpsedel

Nyhet
Vi har tidningen Publikts senaste löpsedel.Experter förutspår en svår och tuff avtalsrörelse.