Arbeta med namnförslaget

Nyhet
Vad förbundet ska heta i framtiden är en fråga för hela förbundet. I arbetet kommer det bjudas in till flera tillfällen för samtal och diskussion. Din avdelning kommer också att få stödmaterial för att arbeta med frågan på er arbetsplats.

Förbundsstyrelsen har fått i uppdrag att ta fram förslag på nytt förbundsnamn. Förslaget är Fackförbundet Sterka, som du kan läsa mer om genom att klicka här. På STs extrakongress i oktober kommer det att röstas om namnförslaget, men vad förbundet ska heta, det är hela förbundets fråga. Det är därför viktigt att arbeta med detta på arbetsplatsen, i sektioner och i avdelningar.

Skapa diskussion

I en utvecklingsprocess är det viktigt att lyssna in och låta medlemmarna reflektera. Din avdelning kommer att få ett material och information innan sommaren för att hjälpa er med hur ni tillsammans kan arbeta med frågan inför beslut på extrakongress i oktober.

Delta i arbetet med förslaget

Fram till extrakongressen kommer vi att arbeta med namnförslaget och du ges möjlighet till dialog genom olika forum, bland annat genom:

  • Besök från förbundsstyrelsen
  • Träffar med förtroendevalda runt om i landet i höst
  • Arbetsplatsbesök under synlighetsveckorna i höst
  • Samtal i avdelningar och på arbetsplatser
  • Dialog genom interaktivitet på webben.

Stöd och material

Information om samt material och stöd för att arbeta med frågan finns på:

  • www.framtidensST.se med information och filmer om varför, hur och förslaget
  • Sammanställning av frågor och svar
  • Avdelningsmaterial kommer skickas ut innan sommaren
  • Ställ frågor, ST Direkt på 0771-555 444 eller mejla framtid@st.org
  • Mer information kommer kontinuerligt skickas ut via nyhetsbrevet till förtroendevalda