Överenskommelse om europeisk MBL för statliga arbetsplatser

Press
Idag har vi inom den Sociala dialogen fattat beslut ett bindande avtal om en Europeisk MBL tillsammans med arbetsgivarsidan. Förhandlingarna har pågått i ett års tid. Britta Lejon har lett förhandlingarna för de statliga arbetstagarna i Europa.

- Detta är något unikt, det är första gången det finns en överenskommelse om en Europeisk MBL mellan arbetsgivare och arbetstagare på statliga arbetsplatser. Detta kommer att innebära förbättringar för de statligt anställda, de får mer inflytande över sina arbetsvillkor, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST och ordförande för statliga tjänstemän i Europa, NEA.

Det är bara Sverige och Danmark som i dag har en lagstiftning som garanterar den lägsta nivå som finns i den nya överenskommelsen när det kommer till statligt anställda. Det betyder att alla andra länder kommer att påverkas positivt i olika stor utsträckning.

Detta är första gången vi har ett europeiskt dokument där det hänvisas till fackliga företrädare.

- Under den ekonomiska krisen gjordes försämringar för många som var statligt anställda utan att de ens hade rätt till information eller hade förhandlingsmöjligheter. Med det här avtalet där alla arbetstagare och arbetsgivare är överens så tar vi ett steg framåt för de statligt anställda, säger Britta Lejon.

Överenskommelsen ska nu gå till Europeiska rådet för slutgiltigt beslut.

Utöver Fackförbundet ST så har också SSR och Seko deltagit i den sociala dialogen.

För mer information: Kontakta Sofia Johansson, pressekreterare, på 070-314 52 73, eller via sofia.johansson@st.org.