Nytt förbundsnamn återremitterat – namnprocessen fortsätter

Nyhet
Fackförbundet ST har idag haft extrakongress för att besluta om att byta namn till Fackförbundet Sterka. Efter en diskussion i plenum bad förbundsstyrelsen om ajournering. Förbundsstyrelsen återkom med förslag till extrakongressen om återremittering av namnförslaget, vilket också blev kongressens beslut.

- I vårt förbund är demokrati en grundpelare. Hos oss krävs ett kongressbeslut med 2/3 majoritet för stadgeändring om namnbyte.  Förbundsstyrelsen har på uppdrag av kongressen 2016 tagit fram Fackförbundet Sterka, som förslag till nytt förbundsnamn. Vi får vara ödmjuka inför att förbundsstyrelsen haft lång tid, att processa frågan och att övriga förbundet behöver mer tid. Det behövs mer förankring, säger Britta Lejon, ordförande I Fackförbundet ST.

Bakgrund

Ett nytt namn är en del av ett utvecklingsarbete där kongressen 2016 har antagit en ny vision, mål och vilka värderingar Fackförbundet ST står för.

Fackförbundet ST vill att det ska bli tydligare vad förbundet står för, både för medlemmar och beslutsfattare. I utvecklingsarbetet identifierades att Fackförbundet ST inte var tillräckligt känt bland de medlemmar förbundet vill värva. 

Förbundsstyrelsen fick därför i uppdrag av kongressen 2016 att genomföra en namnprocess och föreslå ett nytt namn. Kongressen satte också upp målet att förbundet ska vara 110 000 medlemmar år 2020. Idag är ST cirka 95 000 medlemmar.