Ny avgiftsklass för medlemsavgiften  

Nyhet
Från och med 1 januari 2018 tillkommer en ny avgiftsklass för medlemsavgiften. Det innebär att medlemmar som tjänar 25 000 kronor eller mer kommer få höjd avgift med 8 kronor enligt beslut taget av STs kongress. 

Nya avgiftsklasser läggs till i takt med medlemmarnas genomsnittliga löneutveckling enligt Arbetsgivarverkets statistik. 

Har din inkomst förändrats?

För att du ska få ut mesta möjliga av ditt medlemskap är det viktigt att vi har korrekta uppgifter. Kontakta oss om din inkomst ändrats och förändringen varar mer än tre månader eftersom det kan påverka din medlemsavgift. 

Du når oss enklast genom att ringa 0771-555 444 eller skicka e-post till medlem@st.org 

Tack för att du är medlem, du gör ett bra val

Ett medlemskap i ST kostar lite mindre än i många andra förbund, men ändå ingår väldigt mycket. Från inkomstförsäkring och karriärtjänster till fackligt stöd och möjlighet att påverka. 

I din medlemsavgift ingår bland annat:

  • en av marknadens bästa inkomstförsäkringar 
  • förhandlingshjälp och facklig rådgivning
  • karriärtjänster och lönerådgivning
  • möjlighet att teckna förmånliga gruppförsäkringar
  • rabatter och erbjudanden för medlemmar
  • stöd från lokala ombud och STs ombudsmän i villkorsfrågor om lön och arbetsmiljö 
  • stöd av ST Direkts kunniga rådgivare 
  • medlemstidningen Publikt  
  • möjlighet att delta i våra regionala evenemang