Kollegor som samarbetar

Nu fortsätter uppladdningen inför höstens avtalsförhandlingar

Nyhet
Nu fortsätter uppladdningen inför höstens förhandlingar om nya kollektivavtal. Så här kan du som förtroendevald vara med och påverka fortsättningen av avtalsrörelsen.

Coronapandemin har under våren inneburit stora förändringar för många av våra medlemmar. Hur den nya situationen påverkar arbetsvardagen är något vi kommer behöva ta hänsyn till också när vi lägger fram våra krav i höstens förhandlingar om nya kollektivavtal.

Frågor och svar om förlängda avtal

Så påverkas du som arbetar i en statlig verksamhet av att nuvarande kollektivavtal förlängts. Läs mer.

Var med och påverka avtalsrörelsen!

Här är tre sätt som du som förtroendevald kan fortsätta bidra till avtalsrörelsen.

  • Tipsa dina arbetskamrater om att svara på vår enkät om hur arbetsvardagen påverkas av coronapandemin. Enkäten skickades till alla medlemmar under förra veckan och innehåller bland annat frågor om distansarbete och hur arbetsgivarna hanterat situationen. Sista dag att svara är den 1 juni.
  • Följ Fackförbundet ST i sociala medier – och tipsa gärna dina arbetskamrater att göra detsamma. Fram till hösten kommer vi också här ta tempen på hur våra medlemmar upplever sin arbetssituation just nu. Vi finns bland annat på Facebook och Instagram.
  • Samla arbetskamraterna och gör ett medskick inför höstens förhandlingar. Har coronapandemin gjort vissa frågor på jobbet särskilt viktiga? Hör av dig till din sektion eller avdelning så får du hjälp att förmedla era tankar och förslag vidare!

Extra avtalsråd öppnar för vässade krav

I början av september hålls ett extra avtalsråd med fokus på de förändringar som coronapandemin inneburit och hur det nya läget förändrat vilka krav vi bör ställa i årets avtalsrörelse. Avtalsråden är ett rådgivande organ som kallas in i samband med avtalsrörelser. Representanterna utses av Fackförbundet STs avdelningar. Arbetar du i ett bolag? Där fyller våra förhandlingsdelegationer motsvarande funktion.

Trygga anställningar och god löneutveckling viktiga frågor sedan tidigare

I början av maj hölls ett första avtalsråd, där ombud från förbundets avdelningar gick igenom och prioriterade de medskick från medlemmar som samlats in under vintern. Trygga anställningar, god löneutveckling genom siffror i kollektivavtalen och mer inflytande över arbetstiderna var några av frågorna som lyftes fram som särskilt viktiga.