Nu är rätt läge för satsningar på infrastrukturen

Debatt
Staten måste återta kontrollen över den svenska infrastrukturen. Vi menar att decennier av avregleringar och dåligt genomförda upphandlingar har försämrat arbetsvillkoren för de som arbetar med den. Underhållet är eftersatt, samtidigt som felprioriteringar vid satsningar på ny infrastruktur lett till att samhällsekonomiskt lönsamma investeringar fått stå tillbaka, skriver Britta Lejon och Peter Lennartsson, ordförande respektive vice ordförande i ST i en debattartikel i Dagens Samhälle.

När Fackförbundet ST nu samlas till kongress gör vi det för att bland annat fatta nya beslut om Sveriges infrastruktur. Våra medlemmar finns inom hela infrastrukturkedjan från de som arbetar med forskning och planering via de som kör tåg, delar ut post och underhåller infrastrukturanläggningar till de som arbetar med tillsyn och utvärdering, fortsätter de.

Läs hela debattartikeln

Britta Lejon

Britta Lejon

Förbundsordförande
0771-555 444