Nobels fredspris
Photo: Per Englund

Nobels fredspris

Nyhet
I dag får Tunisiens nationella dialogkvartett, i vilken den fackliga centralorganisationen Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT) ingår Nobels fredspris.

Dialogkvartetten bildades 2013 mot bakgrund av den instabilitet som rådde i Tunisien efter den Arabiska våren. Genom att involvera representanter från olika delar av samhället bidrog kvartetten till att säkerställa en fredlig och demokratisk politisk process som i sin tur har lett fram till demokratiska val och en nyskriven konstitution. 

ST har ett regionalt fackligt samarbetsprojekt som bland annat omfattar tunisiska fackförbund, vilka är medlemmar i UGTT. Detta gör att vi gläds lite extra med årets pristagare och erkännandet av den roll som en facklig organisation har spelat i landets utveckling. Vi hoppas att priset och erkännandet gör att andra fackliga organisationer i regionen får vind i ryggen och ges möjlighet till att delta i liknande uppdrag. Med sin demokratiska grundstruktur fyller facket en viktig funktion i att inte bara säkerställa arbetsrättsliga villkor utan även visa prov på en inkluderande organisationsform.  

Ett stort grattis och bra jobbat Tunisiens nationella dialogkvartett och en speciell hälsning till vår UGTT!