Medlemsavgiften 2019 

Nyhet
Från 1 januari 2019 tillkommer en ny avgiftsklass för medlemsavgiften. Det innebär bland annat att medlemmar som har en inkomst på 26 000 kronor eller mer kommer få höjd avgift med 8 kronor enligt beslut taget av STs kongress.

För medlemmar som har inkomst i den nuvarande högsta avgiftsklassen mellan 25 000 - 25 999 kronor innebär förändringen en sänkning med 8 kronor, då en hopslagning med avgiftsklassen närmast under sker för att det inte ska bli för många avgiftsklasser. 

För medlemmar med inkomst upp till 24 999 kronor är medlemsavgiften oförändrad.

Om avgiftsklasserna

En avgiftsklass är en ekonomisk avgränsning som baseras på din lön och avgör hur mycket du betalar månadsvis till förbundet. Nya avgiftsklasser läggs enligt kongressbeslut till i takt med medlemmarnas genomsnittliga löneutveckling enligt Arbetsgivarverkets statistik.

Har din inkomst förändrats?

Om din inkomst ändras och förändringen varar i mer än tre månader kan det påverka din medlemsavgift.  Ändra din inkomst genom att logga in på "Min sida" och uppdatera uppgifterna. Du kan även ändra genom att kontakta oss på 0771-555 444 eller mejla medlem@st.org

Allt det här får du som medlem

Ett medlemskap hos oss kostar lite mindre än i många andra förbund, men ändå ingår väldigt mycket. Från inkomstförsäkring och karriärtjänster till fackligt stöd och möjlighet att påverka.

I din medlemsavgift ingår bland annat:

  • en av marknadens bästa inkomstförsäkringar
  • förhandlingshjälp och facklig rådgivning
  • karriärtjänster och lönerådgivning
  • möjlighet att teckna förmånliga gruppförsäkringar
  • rabatter och erbjudanden för medlemmar
  • stöd från lokala ombud och STs ombudsmän i villkorsfrågor om lön och arbetsmiljö
  • medlemstidningen Publikt 
  • möjlighet att delta i våra regionala evenemang

Har du frågor om din medlemsavgift?

Kontakta medlemsregistret på 0771-555 444 eller medlem@st.org

Nyhet

Här är Sveriges bästa tågresor enligt STs medlemmar

I vårt förra medlemsbrev arrangerade vi en tävling där vi efterlyste era bästa tågsemestrar i Sverige. Tack för alla roliga tips! Här är de vinnande bidragen som du kanske kan använda som inspiration inför sommarsemestern.