Medlemmar mer nöjda med sitt medlemskap

Press
Nu har Fackförbundet STs stora medlemsundersökning kommit och den visar att medlemmarna är mer nöjda med sitt medlemskap nu. Vårt Nöjd medlemsindex har ökat med tre enheter sedan förra mätningen 2014. Det är över 17 000 medlemmar som har svarat på undersökningen.

- Det är väldigt roligt att medlemmarnas nöjdhet med oss i ST ökar och att fler ser oss som förhandlingsstarka. Särskilt eftersom vi har gjort insatser för att förbättra kommunikationen och verksamheten för våra medlemmar, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST.

Våra medlemmars viktigaste fackliga frågor är löneutveckling. I andra hand är det anställningstrygghet och i tredje hand är det arbetsmiljöfrågor. Mer än 3 av 4 medlemmar är beredda att rekommendera oss till sina kollegor och även det är siffror som har förbättras vilket vi är nöjda med. Medlemsundersökningen visar också att vi befäster vår ställning som experter på statlig verksamhet.

- Våra medlemmar vill att ST ska jobba mer med arbetsmiljöfrågor i allmänhet och arbetsbelastning i synnerhet. Vi kommer därför att öka våra insatser för att förbättra våra medlemmars arbetsmiljö, kommenterar Britta Lejon.

Britta Lejon

Britta Lejon

Förbundsordförande
0771-555 444