Inget besked om strejk på telekom och IT-området

Nyhet
Idag har det kommit ett förhandsbesked från Arbetsdomstolen om en eventuell strejk på telekom och IT-området. Det handlar om att Almega lagt en fredspliktsinvändning gentemot Unionens och Sveriges Ingenjörers varsel om strejk.

Beskedet innebär att Arbetsdomstolen, AD inte vill ge ett förhandsbesked utan parterna får invänta en huvudförhandling. Än så länge tolkas det beskedet olika av olika parter på arbetsmarknaden och det är än så länge för tidigt att avgöra vilka konsekvenser beskedet får. Unionen har dock meddelat att det inte blir någon strejk imorgon. Den eventuella strejken berör flexpension, något Fackförbundet ST också har med i sina yrkanden inom bransch Spårtrafik.

Imorgon fredag fortsätter våra förhandlingar inom bransch Spårtrafik och vi hoppas på fortsatta konstruktiva diskussioner. Våra förhandlingar inom detta område är inte direkt berörda av arbetsdomstolens besked. Det är det sista förhandlingstillfället i dagsläget.