Hur kan vi få till bättre upphandlingar i staten?

Nyhet
Fackförbundet ST har tagit fram råd till tips till dig som förtroendevald om vad du kan göra för att se till att sociala krav och arbetsmiljö är inkluderade i upphandlingar på din myndighet.

Fackförbundet ST tycker, bland annat, att det är självklart att staten ska vara en ansvarsfull arbetsgivare. Upphandlingar får inte vinnas på bekostnad av sämre villkor för anställda, varken i Sverige eller utomlands. De får inte heller vinnas genom att statens värdegrund åsidosätts. Samtidigt pressas många myndigheter av återkommande effektiviseringskrav och årliga sparbeting. Då blir det lockande att låta lägsta pris gå före schyssta arbetsvillkor för leverantörens personal. Det riskerar att underminera villkor och arbetsmiljö för anställda i hela staten och på sikt äventyra verksamhetens kvalitet.

Den här skriften ska vara ett verktyg för dig som förtroendevald för att stärka din roll när arbetsgivaren planerar en upphandling. Ditt uppdrag är att säkerställa att utrymmet att ställa sociala krav i upphandling används och att upphandlingen bidrar till verksamhetsnyttan. Den är därför utformad så att den första delen är råd kring vad du som förtroendevald kan fokusera på i hela upphandlingsprocessen, från förfrågningsunderlag till utvärdering. Den andra delen är specifikt inriktad på vilka sociala och arbetsmiljömässiga krav som kan och bör ställas vid offentlig upphandling.

Elin Moberg

Elin Moberg

Utredare
08-790 51 07