Hård kritik mot paus av inventering

Nyhet
Missnöjet jäser på Skogsstyrelsen, berättar Dagens Nyheter. Upprördheten har sin grund i dels att myndigheten ska göra uppehåll i arbetet med att inventera nyckelbiotoper i skogarna i nordvästra Sverige, dels för att generaldirektören valde att skriva om beslutet på DN Debatt utan att informera internt. 

I ett brev till ledningen kräver ST inom Skogsstyrelsen att pausen i inventeringsarbetet bör avslutas och kritiserar hårt bristen på samverkan och förankring bland medarbetarna. Generaldirektörens agerande strider mot myndighetens egen kommunikationspolicy och kan bryta mot arbetsmiljölagen, enligt brevet. 

Till nyheten

Beroende på hur flitig besökare du varit på DN.se kan artikeln ligga bakom inlogg.