Ge kvinnor lön för hela dagen

Nyhet
Idag tjänar män 13,2 procent mer än kvinnor. Omräknat i arbetstid och på en arbetsdag mellan klockan 8 och 17 betyder det att kvinnor jobbar gratis efter klockan 15:57. Varje dag. För att åtgärda de ojämställda lönerna ställer 15:57-rörelsen fyra krav:

För att åtgärda de ojämställda lönerna ställer 15:57-rörelsen fyra krav:

  • 1. En mer jämställd föräldraförsäkring: Ansvaret för hem och familj måste delas lika, det stärker också barnets rätt till sina vårdnadshavare.
  • 2. Samma rätt till heltid och trygga anställningsformer: Detta är en förutsättning för kvinnors ekonomiska oberoende och för bättre arbetsvillkor i kvinnodominerade branscher.
  • 3. Årliga lönekartläggningar för alla arbetsgivare med tio eller fler anställda: Vi kräver att årliga lönekartläggningar återinförs tillsammans med kontrollfunktioner som ser till att de efterlevs. Där lönekartläggningar görs är skillnaden mellan mäns och kvinnors löner mindre.
  • 4. Att även strukturella löneskillnader synliggörs och åtgärdas: De mekanismer som gör att kvinnodominerade yrken inte har ett löneläge motsvarande yrkets krav, kompetens och ansvar måste motverkas.

Kraven återfinns i en debattartikel i dagens Svenska Dagbladet. En av förslagsställarna är Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST.

Bakom artikeln står 15:57-rörelsen. Detta en sammanslutning av politiska kvinnoförbund, fackförbund och kvinnorörelsens organisationer. Fackförbundet ST är en av medlemmarna. 

Tillsammans arbetar de för att kvinnor ska få lön hela dagen. Sedan rörelsen bildades för fyra år sedan har lönegapet minskat med ynka 1,1 procentenheter. Om skillnaderna minskar i samma takt nås jämställda löner först om 53 år. 15:57 kräver att det ska gå fortare än så och att ambitioner omsätts i kraftfulla åtgärder.

Till artikeln


 

Britta Lejon

Britta Lejon

Förbundsordförande
0771-555 444
Press

Efter kl. 15:56 jobbar kvinnor gratis!

Lönegapet mellan kvinnor och män är 13,4%. Baserat på en arbetsdag från kl. 8-17 innebär det att män får betalt hela dagen, medan kvinnor jobbar gratis efter kl. 15:56. Kom och bilda den nya siffran med oss på Sergels torg.