Fredrik Andersson ny ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen

Press
Fackförbundet ST inom Arbetsförmedlingen har valt Fredrik Andersson till ny ordförande. Tidigare ordförande Helena Perlerot hade avböjt omval. Fredrik var tidigare vice ordförande i styrelsen och han är arbetsförmedlare från Köping i grunden.

- Jag är glad för förtroendet och ser det som ett spännande och utmanande uppdrag att få vara ordförande för ST inom Arbetsförmedlingens cirka 7 000 medlemmar. Vi i ST kommer fortsätta driva medlemmarnas frågor och i fokus kommer arbetsbelastningen, sjuktalen, lön och den fysiska arbetsmiljöns utformning att vara, säger Fredrik Andersson.

Fackförbundet ST arbetar arbetsplatsnära med många lokala arbetsplatsombud som medlemmar kan vända sig till. Vi är det största facket på Arbetsförmedlingen och ambitionen är att växa ännu mer. Med fler medlemmar följer ett större inflytande och vi vill gärna samarbeta och utveckla myndigheten utifrån medlemmarnas kompetens och medborgarnas behov.

- Den viktigaste frågan för Arbetsförmedlingen just nu är att få etableringsuppdraget på plats och få det att fungera tillfredsställande för både nyanlända och för våra medlemmar, säger Fredrik Andersson.

ST inom Arbetsförmedlingen har inlett diskussioner med arbetsgivaren om ett nytt samverkansavtal. Det är en bra dialog som vi ser positivt på och vår förhoppning är att det leder fram till ett nytt avtal som kommer att efterlevas. Det kommer att leda till att våra medlemmar får ett större inflytande på organisatoriska förändringar. 

För mer information: Kontakta Fredrik Andersson, ST inom Arbetsförmedlingen, på 010-486 04 07.
Fackförbundet ST är det största facket inom statlig verksamhet.
 

Lars Pauli

Lars Pauli

Kommunikatör
08-790 51 89