Framtidens pensioner är långt ifrån klara

Nyhet
Arbetsgivarverket (AGV) skriver på sin hemsida att förhandlingarna om ett nytt tjänstepensionsavtal ska vara klara innan sommaren. Vi i ST delar inte den bilden utan tycker tvärtom att vi fortfarande står långt ifrån varandra. Även om förhandlingarna förs i en konstruktiv anda är det inte troligt att en lösning skulle finnas på plats innan sommaren.

Bland annat är det frågorna kring ett hållbart arbetsliv och en fungerande delpension där vi står särskilt långt ifrån varandra. Också i frågorna om arbetslinjen, i ljuset av en arbetsmarknad där fler jobbar längre, är vi långt ifrån klara. Vi i ST tycker att det är självklart att våra medlemmar ska tjäna in tjänstepension för all tid de är anställda.

Diskussionerna om ett nytt statligt tjänstepensionsavtal har pågått sedan avtalsrörelsen 2013. Tidigare bestämde parterna att ett nytt avtal skulle vara klart vid årsskiftet 2014 – 2015. Detta visade sig inte vara realistiskt med tanke på frågornas komplexitet och ingen ny tidplan sattes. Men målet är att när ett nytt avtal är på plats ska alla medlemmar ha en bra pension som går att leva på!

Marie-Therese Gyllhede

Marie-Therese Gyllhede

Central ombudsman
08-790 51 56