Fortsatta neddragningar på Migrationsverket

Press
I dag meddelade Migrationsverket om ytterligare neddragningar inom mottagningsverksamheten. Från januari 2018 föreslås cirka 1900 anställda minska till cirka 900 till december 2018.

Detta påverkar samtliga regioner inom Migrationsverket. Fackförbundet STs avdelning inom verket har tagit emot information om detta och nu väntar förhandlingar med arbetsgivaren. Tidigare har Migrationsverket meddelat att drygt 1 200 jobb ska bort inom Migrationsverkets asylprövning men förhandlingarna kring detta är ännu inte avslutade.

Fackförbundet STs avdelning inom Migrationsverket är kritiska mot arbetsgivarens sätt att hantera situationen. 

- Trots att arbetsgivarens förslag inte är färdigförhandlade informeras medarbetare inom olika regioner om specifika planer på neddragningar och avveckling. Samtidigt som det finns regioner som håller sig till ordningen och avvaktar med detaljerna, berättar Magnus Blomqvist, ledamot i styrelsen för ST inom Migrationsverket.

- Det är allvarligt att vissa arbetsgivarföreträdare går vidare utan att frågorna är färdigförhandlade och att Medbestämmandelagen inte respekteras. Vi upplever en arbetsgivare som går i otakt med sig själv, vilket skapar oro och osäkerhet hos våra medlemmar samtidigt som förtroendet för arbetsgivaren kraftigt försämras, fortsätter han

Fortfarande finns oklarheter i centrala och viktiga frågor som, bland annat, kretsläggning och turordningskretsar.

- Vi kräver en bättre central samordning i omställningsarbetet och avvecklingsplan. Medlemmarna förtjänar en ordnad process och tydliga besked, avslutar Magnus Blomqvist.

Lars Pauli

Lars Pauli

Pressansvarig
070-316 18 65
Magnus Blomqvist

Magnus Blomqvist

010-485 69 45
Press

Migrationsverket ska minska med 3 000 personer

Migrationsverket ska på grund av minskade flyktingströmmar och ökade krav från regeringen på effektivitet minska med 3 000 anställda under tre år. Vi i ST har tillsammans med Seko beställt en rapport från en oberoende arbetstagarkonsult eftersom vi är oroliga både för verksamheten och för personalens situation.