Fackförbundet ST ser över namn och profil av förbundet

Press
Fackförbundet ST är det största facket inom statlig verksamhet och vi är ett förbund som växer med fler nya medlemmar. Vi har nu över 90 000 medlemmar och våra medlemmar arbetar inom statliga myndigheter och verk, bolag med statligt uppdrag, universitet, högskolor och statligt finansierade stiftelser. Vi är ett TCO-förbund.

Vi är inne i en positiv fas i vår organisation och nu har vi i ST bestämt oss för att satsa och ta ett större grepp om vår organisation för att utveckla den. Syftet är att vara till ännu större nytta för våra medlemmar, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST.

Fackförbundet ST har beslutat att gå in ett aktivt varumärkesarbete. Vi vill utvecklas, bli ännu starkare och värva fler medlemmar. Vi kommer därför att se över vad vi gör idag och vad vi borde satsa ännu mer på i vår verksamhet.

En viktig uppgift för oss i ST är att påverka utvecklingen av statliga verksamheter. Jag tror att med en översyn av vår verksamhet kan vi vässa oss och bli en än bättre samhällsaktör och påverkare, säger Britta Lejon.

I arbetet med att se över vår organisation kommer vi även att vända på många stenar inom vår verksamhet, det gäller också vårt namn och vår profil. Fackförbundet ST är idag namnet och ST är inte en förkortning för något.

I vårt arbete med att forma en vassare och ett mer framtidsinriktat fackförbund så kommer vi att överväga ett namnbyte. Det är STs kongress i maj 2016 som kommer att fatta ett beslut om det ska bli ett nytt namn eller ej. Kongressen är vårt högsta beslutande organ där alla medlemmar kan rösta fram representanter, avslutar Britta Lejon.

Fackförbundet ST fick sitt nuvarande namn 2004. Innan dess var namnet Statstjänstemannaförbundet. Fackförbundet ST bildades 1904.

Fackförbundet ST är det största facket inom statlig verksamhet.

För mer information Kontakta: