Britta Lejon: Det måste finnas statlig service över hela landet.

Nyhet
Totalt har 4 700 statliga jobb försvunnit från Västernorrlands län på en 20-årig period. Är det en klok politik att staten först drar tillbaka sin närvaro så att jobb försvinner i de stödområden som sedan får söka ekonomiskt stöd från olika institutioner för att klara samhällsservice, undrar STs ordförande Britta Lejon i en insändare på allehanda.se.

Hon gör det med anledning av att hon idag besöker Härnösand för att träffa personalen vid länsstyrelsen och landshövding Gunnar Holmgren.

STs rapport "Ska staten finnas i hela landet?" visar att andelen anställda på myndigheter i glesbygd har minskat med nästan 27 procent på tio år och att 2 225 myndighetsjobb har försvunnit i de delar av Sverige som klassificerats som mest utsatta dit Härnösand och Västernorrland hör.

En attraktiv statlig arbetsgivare i Västernorrland behöver även se över lönepolitik, karriärvägar, möjligheter till utveckling i jobbet och investera i kompetensutveckling och god arbetsmiljö.ST föreslår att alla statligt anställda genomgår en statstjänstemannautbildning och att fasta anställningar blir norm för arbetsuppgifter som är permanenta. Att nästan var fjärde som arbetar inom staten idag är visstidsanställd är inte hållbart. Det skapar arbetsplatser där anställda inte vågar säga sin mening. En väl fungerande statlig verksamhet skapar jobb, tillväxt och välfärd i såväl Västernorrland som i hela Sverige, avslutar hon.

Till insändaren

Britta Lejon

Britta Lejon

Förbundsordförande
0771-555 444