Bra att Sverige äntligen får en regering men besked om tilläggsbudget behövs

Press
Det är bra att Sverige nu äntligen får en regering. Flera viktiga processer har fått stå på vänt. Nu kan den osäkerhet om vad som gäller för myndigheterna skingras och arbetet komma igång på riktigt. Det är viktigt för att medborgarna ska ges service, säger Fackförbundet STs ordförande Britta Lejon.

Hon fortsätter

- Den tillträdande regeringen måste snabbt meddela att den lägger en tilläggsbudget för att klarlägga läget för myndigheterna. De måste få veta vilka politiska beslut som gäller och vilka ekonomiska medel de har.

- När det gäller annonserade förändringar på Arbetsförmedlingen utgår jag ifrån att den nya regeringen med samverkanspartierna använder sig av all den kunskap som finns, vilket bland annat innebär att de ska invänta de förslag som arbetsmarknadsutredningen ska lämna till regeringen i slutet av januari. Jag vill understryka att det är viktigt att när stora förändringar sker i statsförvaltningen, till exempel på en sådan stor myndighet och viktig som Arbetsförmedlingen, måste det göras med ett brett beslutsunderlag och politiska överenskommelser som är stabila över tid för att undvika ryckighet och oro. Anställda ska inte behöva leva i ovisshet för om de får behålla jobbet eller inte och medborgare ska inte behöva tvivla på om de får service och stöd.

Press

Britta Lejon kritisk mot beredningen av nya budgeten

Den budget som riksdagen antagit medför stora förändringar för myndigheterna. Arbetsförmedlingen får stora minskningar i anslagen och ska läggas ned i sin nuvarande form. Den helt nya jämställdhetsmyndigheten likaså. Migrationsverkets anslag blir helt otillräckliga.