Beslut om medling

Nyhet
ST och Arbetsgivarverket har enats om att ta hjälp av två medlare i pensionsförhandlingarna. Förbundet står fast vid sina krav och hoppas kunna inleda medlingssamtal i januari.

Idag enades ST och Arbetsgivarverket om att ta in två informella medlare för att lösa de komplicerade frågorna i pensionsförhandlingarna. 

- Det känns jättebra att vi nu tagit det här steget. Vi har konstaterat att vi behöver hjälp av en tredje part för att lösa frågorna i pensionsförhandlingarna och vi är glada att vi nu är på gång att få den hjälpen, säger Åsa Erba Stenhammar förhandlingschef på ST.

ST står fast vid sina krav i förhandlingarna och har som ambition att medlingssamtalen ska inledas i januari.

Nästa steg är nu att utse två medlare. 

Press

Vi begär medling

I förra veckan avvisade Arbetsgivarverket samtliga våra yrkanden i de pågående pensionsförhandlingarna. Vi har inte fått förhandla frågorna klart och därför kommer vi i OFR/S,P,O* att begära medling gällande tjänstepensionsavtalet för 100 000 statligt anställda. Det nuvarande pensionsavtalet löper ut den 31 december 2015.