Berätta om ett lyckosamt förändringsarbete

Nyhet
Har du och dina kollegor varit med om att utveckla en offentlig verksamhet så att den blivit bättre och effektivare? GötaPriset efterlyser goda exempel på förnyelse och förbättring.

Välkommen med en kort beskrivning av projektet till GötaPriset. Ditt bidrag är med och tävlar  om 300 000 kr och kan ta en plats i Kvalitetsmässans program.

Vem kan delta i GötaPriset?

GötaPriset är öppet för alla typer av verksamheter. Det kan vara  offentliga, privata eller idéburna utförare. Det kan vara stora och övergripande utvecklingsprojekt eller vardagsförbättringar. Alla är lika välkomna.

Pengar är inte allt

Förutom att vara med och tävla om prissumman på 300 000 kr finns det flera goda anledningar att delta i GötaPriset. De tre viktigaste anledningarna för deltagarna i GötaPriset 2015 var:

  • Man blir uppmärksammad för sitt arbete både inom sin egen organisation och från kollegor på andra håll.
  • Deltagandet är ett bra sätt att utveckla sin egen verksamhet ytterligare.
  • Man vill sprida sina erfarenheter till andra och bidra till att utveckla en ännu bättre offentlig verksamhet.

Hur bedöms ditt projekt

Kvalitetsmässan läser och bedömer alla inkomna bidrag. De projekt som blir nominerade ska:

  • Behandla verksamheter som har en offentlig finansiering
  • Vara nyskapande och använda sig av nya idéer
  • Bidra till lägre kostnader och/eller högre kvalitet
  • Visa vilka resultat som uppnåtts
  • På ett tydligt sätt lyfta fram huvudpoänger och lärdomar
  • Ge erfarenheter av värde för andra organisationer

Anmälan senast 13 december

Det är enkelt att tävla om GötaPriset. Allt du behöver göra är att lämna in en beskrivning på max en A4-sida senast den 13 december 2016.

Anmälan och mer information på www.gotapriset.se

Vad händer efter anmälan?

Omkring 40–50 av alla inlämnade projekt kommer att nomineras  för att tävla om GötaPriset. De som nomineras ska under våren 2017 författa en uppsats, som ska vara nyskriven för  Kvalitetsmässan och får omfatta max 15 A4-sidor. 

Alla nominerade projekt presenteras även i seminarier på Kvalitetsmässan som går den 14–16 november 2017 på Svenska Mässan i Göteborg.

Läs mer om Kvalitetsmässan

I filen här nedan kan du läsa mer om Götapriset, Kvalitetsmässan, vilka tider som gäller och vilka som sitetr i juryn som utser vinnare.