Avtalet förlängs för statligt anställda

Press
Det statliga löneavtalet löper ut idag den 30 september och ännu är det nya avtalet inte klart. Förhandlingarna pågår och det fackliga förhandlings- och samverkansorganet OFR/ S, P, O* kom idag överens med Arbetsgivarverket om att förlänga avtalet till den 5 oktober.

Avtalet berör cirka 100 000 anställda inom staten. OFR/ S, P, O* har bland annat yrkat på siffersatta löneökningar på minst 2,2 procent, ökat inflytande över arbetstid och lönebildning samt bättre arbetsmiljövillkor med minskade sjukskrivningar och ett ledarskap som har tydliga förutsättningar.

­ - Vår förhoppning är att vi kommer att teckna ett nytt avtal inom kort. Förhandlingarna är i ett slutskede men vi behöver lite mer tid, vi har tider utsatta till den 5 oktober, säger Åsa Erba-Stenhammar, förhandlingsledare för OFR/ S,P,O.

För mer information, välkommen att kontakta:

Sofia Johansson, pressansvarig Fackförbundet ST, på telefon 070-314 52 73

Daniel Skoglund, pressansvarig Officersförbundet, på telefon 076-525 40 85

Gabriel Wernstedt, pressansvarig Polisförbundet, på telefon 070-294 10 30

*OFR/Statstjänstemän, Poliser, Officerare är ett förhandlande samverkansorgan för åtta självständiga fackförbund inom statlig sektor. Medlemmarna finns inom Fackförbundet ST, Polisförbundet, Officersförbundet, Lärarförbundet, Vårdförbundet, Försvarsförbundet, Tull-Kust och Ledarna.