Arriva utsätter våra medlemmar för utpressning

Press
Våra medlemmar som är konduktörer vid Tvärbanan och Nockebybanan har idag fått ett så kallat erbjudande från arbetsgivaren Arriva att säga upp sig frivilligt eftersom SL och Arriva ska genomföra ett tidsbegränsat försök där konduktörerna avskaffas.

- Arriva försätter våra medlemmar i en utpressningsliknande situation. Det är orimligt att på kort tid ta ställning till ett bud som kan få stora konsekvenser för privatekonomin, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST.

Vi uppmanar våra medlemmar i ST att tacka nej till arbetsgivarens erbjudande om de inte har ett erbjudande om ett annat arbete eller planerar att börja studera.

Att avskaffa konduktörerna påverkar både spårvagnsförare och resenärer negativt. Otryggheten kommer att öka och servicen kommer att försämras. Det finns också en risk för att skadegörelsen kommer att öka.

I det arbete som ligger bakom beslutet i landstinget talas om att konduktörerna ska gå över till andra uppgifter som tågvärdar och plattformsvärdar. Det har även talats om att avskaffandet av konduktörer kommer att kräva extra personal jämfört med dagsläget. Nu vill Arriva istället halvera trafikpersonalen genom att göra sig av med 103 konduktörer.

- Nu måste politikerna i landstinget ta ansvar för sitt beslut och se till att det tidsbegränsade pilotprojektet fullföljs som planerat och att konduktörerna blir kvar som plattformsvärdar eller tågvärdar, avslutar Britta Lejon.

Fackförbundet ST har redan kontaktat flera av de ansvariga politikerna i landstinget för att få träffa dem och föra fram vad ST anser om Arrivas agerande.