Arbetsmiljö i fokus i det nya statliga avtalet

Press
Idag har vi i Fackförbundet ST tecknat ett nytt löneavtal för våra medlemmar inom myndigheter, verk, universitet och högskolor. Vi har fått igenom vårt krav på siffersatta löneökningar på 2,2 procent. Avtalet är ettårigt.

- Vi är nöjda över att få igenom våra krav på siffersatta löneökningar på 2,2 procent. För oss är det viktigt att våra medlemmar får en bra reallöneutveckling och därför står vi fast vid siffersatta löneökningar, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST.

Vi har också nått framgång med våra krav om en bättre arbetsmiljö inom staten. Vi är överens med arbetsgivarna att sjuktalen ska ner och att arbetsmiljön ska förbättras. Ett betydelsefullt steg är att arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ska prioriteras i statliga verksamheter.

- Det är 43 procent av våra medlemmar som anser att stressen på statliga arbetsplatser är för hög, enligt vår rapport Temperaturmätaren 2016. Därför behöver arbetsmiljön utvecklas och arbetsbelastningen minska, kommenterar Britta Lejon.

Vi har också enats med Arbetsgivarverket om att vi inom Partsrådet, som är en partsgemensam organisation som är inriktad på att ge stöd i statlig verksamhet, ska fortsätta och utbilda fler om arbetsmiljö. Där ska även chefer kunna få utbildningar.

-För att lyckas med att förbättra arbetsmiljön är ledarskapet centralt. Jag är glad att vi gemensamt satsar på att chefer får bättre förutsättningar att leda förbättringar, fortsätter Britta Lejon.

Vi har enats om att Arbetsgivarverket ska göra en fördjupad studie om visstidsanställningarna inom staten. Den ska vara klar i mars nästa år. Cirka en fjärdedel av de anställda inom staten har en visstidsanställning och vi menar att det är orimligt många.