Alliansens budget innebär besparingar och förlorade arbetstillfällen för myndigheter

Press
Igår fick Alliansens budget majoritet i riksdagen. Det innebär att det är utifrån alliansens budget som de statliga verksamheterna ska styras och det är utifrån den som myndigheternas regleringsbrev skrivs.

- Det är ett mycket osäkert läge för alla som jobbar på statligt uppdrag. Eftersom den borgerliga budgeten innehåller besparingar på myndigheterna med en miljard kronor så finns det stor risk att många arbetstillfällen går om intet, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST.

Utöver besparingen på en miljard kronor per år så uteblir dessutom satsningar som regeringen hade aviserat. Myndigheter får nu inte de anslag som det planerades för under hösten. Arbetsmiljöverket skulle med regeringens budget få mer pengar för ökade satsningar på arbetsmiljön och fler inspektioner, det blir troligen inte av nu. Det var planerat att Arbetsförmedlingen skulle få utökade resurser och anställa 1 500 medarbetare. Det är en satsning som nu med stor sannolikhet uteblir.

Höjningen av taket i arbetslöshetsförsäkringen som var efterlängtat kommer, som det ser ut nu, inte att kunna genomföras. Det är ett bakslag för möjligheten att ställa om i arbetslivet och tryggheten.  

-  Av tradition har vi Sverige varit beredda att ta gemensamt ansvar i svåra situationer. Det måste också gälla nu i ett nytt politiskt landskap. Det krävs ett samarbete över blockgränserna för att uppnå den stabilitet som gynnar Sveriges tillväxt och framtid, avslutar Britta Lejon.