ST överlämnar arbetsmiljörapport till Ylva Johansson

Press
Britta Lejon har överlämnat Fackförbundet STs arbetsmiljöundersökning, Temperaturmätare 2015, till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Ylva Johansson håller på och tar fram en ny arbetsmiljöstrategi och ST vill där lyfta fram vikten av staten föregår med gott exempel och att statstjänstemannarollens förutsättningar behöver förbättras.

I Temperaturmätare 2015 har 1 800 skyddsombud fått frågor om sin arbetsplats. Det är 91 procent som uppger att det sker ett systematiskt arbetsmiljöarbete, vilket är positivt. Skyddsombuden anser att den viktigaste frågan att ta tag i är stress och arbetsbelastning.

Det jag lyfte fram när jag överlämnade rapporten till Ylva Johansson var att arbetsbelastningen på många myndigheter och verk är hög. Det påverkar så klart de anställda men även medborgarna berörs. Det är viktigt att rättssäkerheten och likabehandlingen av medborgare upprätthålls, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST.

ST har länge efterfrågat och drivit på för att Arbetsmiljöverket ska ta fram föreskrifter om psykosocial arbetsmiljö. Syftet är att tydliggöra kraven i arbetsmiljölagen för att bättre kunna förebygga stress. Inom staten är nästan en fjärdedel visstidsanställda och det skapar en stor osäkerhet som också påverkar arbetsmiljön.

Den andra frågan som skyddsombuden lyfter fram är chefs- och ledarskapsfrågor. För att skapa en god arbetsmiljö krävs att ledarskapet får bättre förutsättningar att fungera. Det brister på många håll när det gäller tid och kunskap. Det behövs mer kunskap kring statens särskilda roll och förutsättningar och därför vill vi se en obligatorisk statstjänstemannautbildning, avslutar Britta Lejon.