Nordiska fack protesterar

Nyhet
Finlands regering avser att, bland annat, minska antalet semesterdagar och minska övertidsersättningen för de statligt anställda. De nordiska fackförbunden protesterar nu mot dessa tvångsåtgärder. Inte minst med tanke på att detta bryter mot den nordiska kollektivavtalsmodellen där arbetsmarknadens parter genom förhandlingar kommer överens om löne- och anställningsvillkor - inte genom dekret från en regering. Här nedan återfinns protesten underskriven av, bland andra, STs ordförande Britta Lejon.

"Protest från de nordiska fackförbunden för statligt anställda till Finlands regering

Finlands regering har meddelat att de avser att fatta beslut som drastiskt försämrar de statligt anställdas villkor. Dessa beslut om tvångsåtgärder är helt förkastliga eftersom de bryter mot den nordiska kollektivavtalsmodellen. Det är arbetsmarknadens parter, arbetsgivarna och arbetstagarna, som genom förhandlingar ska komma överens om löner och arbetsvillkor. Den finska regeringen väljer en farlig väg som kommer att skada både de anställda, arbetsmarknadens funktionssätt och samhällsekonomin. Vi protesterar kraftigt mot denna attack på den nordiska modellen som har gynnat vår nordiska välfärd i decennier.

Britta Lejon
Ordförande Fackförbundet ST
Sverige

Rita Baumgaard
Ordförande HK-stat
Danmark

Pål Arnesen
Ordförande YS Stat
Norge

Selma Ellingsgaard
Ordförande Starvsmannafelagid
Färöarna

Arni Stefan Jonsson
Ordförande SFR
Island"

Britta Lejon

Britta Lejon

Förbundsordförande
0771-555 444