Två personer går över ett regnbågsfärgat övergångsställe

Vad är HBTQ?

HBTQ är ett samlingsnamn och en förkortning för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer som identifierar sig som queer. HBTQ-rörelsen samlar personer inom HBTQ-spektrat och värnar om deras rättigheter och intressen. 

Homosexualitet och bisexuallitet handlar om sexuell läggning, medan trans handlar om könsidentitet och queer kan beröra både och. Hur ens sexuella läggning och könsidentitet ska definieras bestäms helt utifrån en själv. 

Vad betyder de olika begreppen?

  • Homosexuell är en person som blir attraherad av eller kär i personer av samma kön. 
  • Bisexuell är en person som blir attraherad av eller kär i en person oavsett om denne är man eller kvinna. 
  • Transperson är ett samlingsnamn för olika könsidentiteter. En som definierar sig som transperson kan, oavsett biologiskt eller juridiskt kön, uppfatta sig som man, kvinna, både man och kvinna eller inte identifiera sig som något av detta. Transpersoner kan liksom andra vara homosexuella, bisexuella eller heterosexuella.
  • Queer har flera olika betydelser. Det kan användas som en identitet och då stå för en önskan att slippa identifiera sig och en önskan att ifrågasätta könsnormer. Queer är även ett begrepp som kan beskriva ett kritiskt förhållningssätt till normer och då både handla om kön och sexuell läggning.

Fördjupning

Vill du läsa mer om HBTQ? Här har vi samlat matnyttiga webbsidor och annat material. 

Diskrimineringsombudsmannen
Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Här hittar du både kortare utbildningar och material i form av både enkla checklistor samt utredningar som ger fördjupning. 

TCO
TCOs material Rekrytera utan att diskriminera ger handfasta råd till dig som är involverad i rekryteringsprocesser. 

RFSL 
Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter erbjuder en bred palett av kortare och längre utbildningar, HBTQ-certifiering av arbetsplatser samt fördjupning i arbetsmiljöfrågor och HBTQ. 

Sensus
ST samarbetar med Sensus när det gäller grundutibildning inom arbetsmiljö. Du hittar mer information på Sensus hemsida eller här på STs sida under utbildningar. Sensus erbjuder även det pedagogiska konceptet Mångfald och Dialog för att arbeta med mångfalds- och diskrimineringsfrågor.