HBTQ

Alla människors lika värde är en viktig del av STs grundläggande värderingar. Därför arbetar vi mot diskriminering på arbetsplatserna. Våra medlemmar ska kunna vara sig själva på sina arbetsplatser och slippa bli ifrågasatta eller särbehandlade på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet.

ST tycker

  • Att det inte är ok att många homosexuella, bisexuella eller transpersoner upplever att de inte kan vara öppna på sin arbetsplats.  
  • Att det inte är acceptabelt att HBTQ-personers hälsa är sämre än andras. Detta eftersom risken att utsättas för repressalier och trakasserier är högre.
  • Att det inte är rättvist att HBTQ-personers löner är lägre än andra människors.
  • Att kunskapsnivån inom staten är låg om HBTQ-personers utsatthet, arbetsmiljö och lönediskriminering. 

ST gör

  • Vi vill att Arbetsmiljöverket ska ta fram kunskap och föreslå insatser.
  • Vi driver att HBTQ ska vara ett perspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
  • Vi kan ordna seminariet Likabehandlande arbetsplats på din arbetsplats. 
  • Vi går i prideparader runt om i landet för att visa att vi står för alla människors lika värde och rättighet att vara sig själva, på arbetsplatsen och på fritiden. 

Om du utsätts för diskriminering på din arbetsplats så kan du kontakta ditt lokala ST arbetsplatsombud. Du kan också kontakta din ST-avdelning eller oss på ST-direkt, 0771-555 444, som ger medlemsrådgivning mellan klockan 8.00-17.00.