HBTQ

Fackförbundet ST arbetar för ett öppet och inkluderande arbetsklimat där alla oavsett bakgrund är välkomna. Vi vill ha arbetsplatser där alla kan känna sig säkra på att inte drabbas av trakasserier eller diskriminering.