Bernise Icyibaruta, 11 år.
Bernise Icyibaruta, 11 år.

Välj autogiro och bidra till en bättre värld

Vi har just nu en kampanj tillsammans med Vi-skogen. För varje medlem som väljer att betala medlemsavgiften via autogiro eller e-faktura istället för avi innan årsskiftet så planterar vi ett träd i Vi-skogen.

Så går du över till autogiro eller e-faktura

Du anmäler om att betala din medlemsavgift via autogiro eller e-faktura genom din bank. Nedan hittar du länkar med instruktion om hur du går till väga till hos några av Sveriges vanligaste banker.

Anmäl autogiro

I över 30 år har Vi-skogen arbetat med att plantera träd i östra Afrika, ett av de allra fattigaste områdena i världen. Vi-skogens arbete ger resultat. Sammanlagt har Vi-skogen planterat över 100 miljoner träd och hjälpt närmare två miljoner människor till ett bättre liv. Med lite hjälp av oss kan Vi-skogen hjälpa ännu fler.

Vi-skogen har 90-konto och står under tillsyn av Svensk insamlingskontroll.

Lucy får utbildning
Åttaåriga Lucy Massai i Kenya är en av de som nås av Vi-skogens stöd. Träden ger familjen ökade inkomster och därmed pengar till Lucys utbildning.

Träd kan stoppa hunger och fattigdom

Träd är inte bara vackra de har även kraft att stoppa hunger och fattigdom. Träd i kombination med grödor och utbildning gör att livlösa jordåkrar återfår sin naturliga bördighet. Träd tjänar som byggmaterial och brännved. Träd ger foder åt djuren och renar luften från koldioxid. Resultatet av att plantera träd är inget annat än ren magi. Naturens magi.”FN:s klimatpanel pekar på att Agroforestry, metoden som Vi-skogen använder, är ett sätt att möte dagens och morgondagens klimatutmaningar.

Livsviktiga trädplanteringar

Lillian och Samson och Lucy Massai bor i bergsområdet Mount Elgon i västra delarna av Kenya.

Här är avskogning ett stort bekymmer. Utan träd drar de tropiska regnen med sig den näringsrika jorden. Och därmed källan till mat, mediciner och barnens utbildning. Idag lever nära en kvarts miljon människor på Mount Elgons sluttningar, under hotet av bergets forsfloder.  Klimatförändringarna har förvärrat situationen ytterligare. Regnen kommer mer oregelbundet och blir kraftigare än tidigare.

Vi-skogen
För Lilian och Samson Ochieng, Kenya, spelar träden från Vi-skogen en livsviktig roll. Träden ökar skördarna och därmed inkomsterna och skyddar mot torka och ovädersregn.

Lillian och Samson har med hjälp från Vi-skogen fått utbildning i så kallad agroforestry och planterat över två tusen nya träd på gården. I Lucys familj är siffran över 1 000 träd. Elva av dem har Lucy själv planterat. Alla cypresser, hennes favoritträd. Nu hoppas hon att de ska växa sig starka.

– Vi behöver träden. Utan dem har vi ingen ved. Ingen skugga att vila oss i när det är hett. Och ingen frukt när vi är hungriga, säger Lucy.

Sedan 2011 arbetar Vi-skogen i Mount Elgon-området tillsammans med lokala organisationer med att plantera träd, leda vattnet rätt och få jorden att stanna kvar på åkrarna. Med fler träd på sina gårdar minskar avverkningen av träd i skogarna. De ger dessutom skydd mot klimatförändringarnas effekter. Träden binder jorden så att den inte spolas bort av ovädren. Och ger jorden fukt och näring även under allt längre perioder av torka.

I dag nås 7 000 familjer i regionen av Vi-skogens stöd. Målet är att nå tio 10 000 familjer under 2015.

Nyhet
ITUC-rapport om mänskliga rättigheter

ITUC-rapport om mänskliga rättigheter

I dag släpps världsfacket ITUCs rapport Global Rights Index. Rapporten listar de sämsta och bästa länderna vad gäller mänskliga och fackliga rättigheter.
Nyhet
EPSU och PSI kritiserar EU-förslag

EPSU och PSI kritiserar EU-förslag

Det europeiska och globala facket för offentliga tjänster, EPSU och PSI, kritiserar idag i ett gemensamt uttalande EU och Turkiets förslag till lösning för hur flyktingströmmen från Syrien ska hanteras.