Stöd i Avtalsrörelsen 2017

Här hittar du verktyg och stöd för ditt arbete i avtalsrörelsen 2017. Mallar och Power Point-presentation finns att ladda ner längst ned på sidan.

Prata villkor på arbetsplatsen

Vi arbetar för att alla medlemmar i ST ska ha en bra lön och schysta arbetsvillkor. Den sista september löper det centrala kollektivavtalet för statsanställda ut och vår ambition är att innan dess ha ett nytt avtal på plats. Det är viktigt att medlemmarna på våra arbetsplatser känner till avtalsrörelsen och vad som står på spel. Här hittar du material från ST som du kan använda och sprida på din arbetsplats när du pratar om allt det arbete vi gör för att säkra medlemmarnas viktiga villkor.

Film

Britta Lejon - Våra krav i avtalsrörelsen

Avtal2017 - Det här står på spel

Britta Lejon - Kampen om arbetstiden

Nyhetsbrev

Till medlemmar

2017 09 14 - Nej till sämre villkor

2017 08 17 - Lön och arbetsvillkor

2017 06 21 - Nu börjar förhandlingarna

Till förtroendevalda

2017 09 20 - Kampen om arbetstiden

2017 08 28 - Högre löner och bättre villkor

Övrigt material

Behöver du material från avtalsrörelserna inom Bransch Spårtrafik, Järnvägsinfrastruktur eller Kommunikation. Kontakta teaminfo@st.org

Stöd från STs ombudsmän

Som stöd i arbetet finns också STs ombudsmän. Varje avdelning har en ansvarig ombudsman. Prata med din avdelningsstyrelse om du vill att en ombudsman kommer ut till din arbetsplats.

Nyhet

Säkra anställningstryggheten

En avdelning inom ST har nu lyckats få till ändringar i de anställdas anställningsavtal som tydliggör och begränsar den geografiska arbetsskyldigheten.
Press

Ny rapport: Vad händer på myndigheten när jobben flyttas?

Regeringen har beslutat om att flytta flera myndigheter och tusentals statliga jobb från Stockholm till andra orter. Fackförbundet ST, anser att statlig service behövs i hela landet men ifrågasätter om flytt av redan befintliga jobb är den bästa metoden? Efter en dom i Arbetsdomstolen i höstas står det klart att om de statligt anställda inte kan flytta med till den nya orten måste de säga upp sig själva, vilket får konsekvenser både för den enskilde och för verksamheten.
Press

ST inom Infranords krav i avtalsrörelsen

Fackförbundet ST har idag lämnat över vårt yrkande i avtalsrörelsen för våra medlemmar inom järnvägsinfrastruktur till arbetsgivarparten Almega. Vårt främsta krav är en bra reallöneutveckling.
Press

Vi säger upp det statliga Samarbetsavtalet

Idag har vi inom OFR S,P,O*, som är en förhandlingspart inom staten, sagt upp det statliga Samarbetsavtalet med Arbetsgivarverket. Uppsägningstiden för Samarbetsavtalet är ett år.
Press

Våra yrkanden inom Spårtrafiken

Idag startar de centrala löneförhandlingarna inom bransch spårtrafik. Vi har idag växlat yrkande med vår motpart Almega. Vårt främsta krav är en bra reallöneutveckling med en garanti på minst 400 kronor i löneökning.
Nyhet

Uppdatering kring omställningsavtalets tillämpning

Det är nu fastslaget att arbetsgivare har en ovillkorlig skyldighet att anmäla ärenden i omställningsavtalet till Trygghetsstiftelsen.