Värva en kollega

Värva en kollega

Har du en kollega som ännu inte är medlem i Fackförbundet ST? Våga fråga! Genom att vi blir fler har vi större möjlighet att påverka på arbetsplatsen.

Genom att hjälpa oss växa har vi lättare att göra vår röst hörd på din arbetsplats. Vår storlek är vår fackliga styrka – därför vill vi bli ännu fler!

Och ingen värvar fler medlemmar bättre - än en redan befintlig, och engegerad medlem! 

Som tack för hjälpen? 

Som tack för att du värvat en kollega till Fackförbundet ST får du en biobiljett. 

Hur gör jag?

  1. Du behöver själv vara medlem hos Fackförbundet ST.
  2. Din kollega måste registrerat sig som medlem, det gör ni här
  3. Registrera era uppgifter nedan för att vi ska kunna skicka ut er premie. 

När får jag min biobiljett?

Utskicket sker inom cirka 2 veckor efter registrering. Viktigt att ni fyllt i kollegans medlemsansökan här för att ta del av detta erbjudande!