Värva en kollega

Värva en kollega

Har du en kollega som ännu inte är medlem i Fackförbundet ST? Våga fråga! Genom att vi blir fler har vi större möjlighet att påverka på arbetsplatsen.

Genom att hjälpa oss växa har vi lättare att göra vår röst hörd på din arbetsplats. Vår storlek är vår fackliga styrka – därför vill vi bli ännu fler!

Och ingen värvar fler medlemmar bättre - än en redan befintlig, och engegerad medlem! 

Hur blir man medlem? 

Genom att fylla i vårt medlemsförmulär blir din kollega medlem i Fackförbundet ST och har möjlighet att ta del av alla våra erbjudanden och den fackliga tryggheten.