Värva en kollega

Värva en kollega

Har du en kollega som ännu inte är medlem i Fackförbundet ST? Våga fråga! Genom att vi blir fler har vi större möjlighet att påverka på arbetsplatsen.

Genom att hjälpa oss växa har vi lättare att göra vår röst hörd. Som tack för hjälpen får du och din kollega varsin biocheck. 

Vad får jag?

  • En biobiljett för varje ny medlem du värvat.

Gör så här:

Villkor

  • Du behöver vara medlem i ST för att kunna ta del av detta erbjudande
  • Du kan få max 3 biobiljetter. 
  • Erbjudandet gäller för personer som värvats efter den 1 mars 2018.
  • Biobiljetten skickas inom 2 veckor från det att formuläret inkommit och kollegans medlemskap registrerats.