Fackförbundet STs förbundsordförande Britta Lejon
Förbundsordförande Britta Lejon.

”Vårt gemensamma arbete har aldrig känts viktigare”

Förbundsordförande Britta Lejon sammanfattar våren och blickar framåt.

Innan du går på semester vill jag tacka för ditt arbete under våren som facklig förtroendevald. Våren 2020 går till historien. Den har påverkat oss alla. Liv har skördats, jobb har gått förlorade.

Pandemin har redan förändrat mycket och sannolikt kommer de långsiktiga effekterna för alltid förändra både jobben och samhället. Många av våra medlemmar är nu kortidspermitterade, många är varslade. Andra av våra medlemmar har utsatts och utsätts för en otroligt hög arbetsbelastning. Jag vet att vi gemensamt i förbundet gör allt vi kan för att stötta.  Under våren har vi jobbat hårt för att mer statliga resurser ska komma de mest utsatta branscherna och verksamheterna till del. Vi gör allt vi kan för att rädda så många jobb som möjligt.

Fler än vanligt har hittat till facket

Pandemin har inte bara medfört bekymmer. Fler har blivit medlemmar i vårt förbund och i andra fack, fler är med i a-kassorna. Pandemin har också tydligt visat hur otroligt viktigt det är med väl fungerande statliga institutioner som har både tillräckligt med resurser och personal. Fler röster har höjts denna vår till försvar för våra samhällsinstitutioner än på mycket länge.

Det är viktigt att vi drar erfarenheter av allt detta. I augusti kommer en enkät gå ut till avdelningarna om de coronarelaterade effekterna på jobben och arbetsmiljön. Erfarenheterna behöver vi ta med oss in i höstens avtalsrörelse.

Den verkliga fackliga striden för anställningstryggheten har inte börjat

När det gäller avtalsrörelsen ser jag framför mig att den kan bli riktigt knepig. Dels kommer vi och alla andra fack förhandla mot en allt annat än gynnsam ekonomisk bakgrund. Dels ser jag utmaningar för oss i fackföreningsrörelsen att enas om våra krav. Många verksamheter har fått jobba för högtryck och där förväntar sig medlemmarna helt rätt att det ska synas i lönekuverten. Andra jobbar i branscher som helt har säckat ihop och där jobben försvinner. Till det kommer frågan om Lagen om anställningsskydd.

LAS-frågan har dominerat de fackliga diskussionerna i år. Det kommer den fortsätta att göra. Vi i Fackförbundet ST har tydligt sagt vad vi tycker om de förändringar som hittills föreslagits, men den verkliga fackliga striden har inte börjat än. Jag tror inte heller att alla våra medlemmar vet vad som står på spel. Anställningstryggheten, rättssäkerheten på arbetsmarknaden och hela fundamentet för vår svenska partsmodell står på spel. Vi behöver mobilisera våra medlemmar. Vi behöver bilda opinion och vi kommer behöva vara uthålliga.

Jag ser fram mot en arbetsam och avgörande höst. En höst då vi har kongress, en höst då vår uppskjutna avtalsrörelse tar fart och en höst där vi tar alla möjligheter vi kan för att skydda anställningstryggheten, både för oss själva och för alla andra svenska arbetstagare. Vårt gemensamma fackliga arbete har aldrig känts viktigare!

Men innan höstens arbete så önskar jag önskar dig en skön sommar, och att du och dina närmaste får vara friska.

Britta Lejon
förbundsordförande