Var ser du dig själv om fem år?

"Var ser du dig själv om fem år?" är en fråga som brukar komma på jobbintervjun. Vad menar arbetsgivaren med frågan och hur kan du förbereda dig?

Vissa tycker att det är en lätt fråga att svara på, medan andra behöver fundera lite. Du kan först och främst utgå från att intervjuaren förväntar sig att du ska sätta frågan i relation till själva tjänsten du söker och vilka utvecklingsmöjligheter du ser för dig själv i din profession.

Varför ställer intervjuaren frågan?

Syftet med att intervjuaren ställer frågan är att ta reda på om dina framtidsplaner är samstämmiga med de utvecklingsmöjligheter som finns inom tjänsten du söker, eller den arbetsplats du söker dig till.

Ditt svar kan ge en ledtråd kring om du vill stanna i tjänsten, på arbetsplatsen, i branschen eller om du har planer på att söka dig vidare. Det kan också ge information om du är överkvalificerad för tjänsten eller ej.

Ditt svar kan ju ge en ledtråd kring om du vill stanna i tjänsten, på arbetsplatsen, i branschen eller om du har planer på att söka dig vidare. Det kan också ge information om du är överkvalificerad för tjänsten eller ej.

Om det är en tillsvidaretjänst du söker så är frågan viktigare. En rekryteringsprocess är kostsam för arbetsgivaren och de vill inte gärna anställa någon som kommer att lämna arbetsplatsen inom en snar framtid.

Och hur bör du svara?

Om du vill förbereda dig för den här frågan så kan du titta på kravprofilen i annonsen:

Vad är det arbetsgivaren letar efter? Hur beskrivs tjänsten? Och hur matchar tjänsten dina tankar om ditt framtida arbetsliv?

Beroende på vilken bransch du söker dig till så kan det ju även vara intressant att leka med tanken ”vilka nya typer av yrken finns om fem år?” Kanske är ett av dem dina? Arbetsmarknaden befinner sig i en ständigt pågående utveckling så chansen finns att yrket du kommer ha om några år inte ens existerar i dagsläget.

Har ni ännu inte pratat kring vilka utvecklingsmöjligheter som finns i tjänsten eller på arbetsplatsen så kan det ju vara passande att ta det samtalet i samband med ovannämnda fråga.

Behöver du bolla dina framtidstankar?

Är du osäker på hur du ska tänka kring ditt framtida arbetsliv och vill bolla tankar och funderingar? Då kan du som medlem boka in ett rådgivande samtal med en jobbexpert!