Verktygslådan i arbetsmiljöarbetet

Webbinariet svarar, bland annat, på frågorna Var finns reglerna? Hur är de tänkta att användas? Samt ger grundläggande exempel.

Tid: ca 60 minuter

Förkunskapskrav: Facklig grundutbildning eller grundläggande arbetsmiljöutbildning

Ledighet: För dig som är förtroendevald där det ingår i din roll att arbeta med arbetsmiljöfrågor: För att titta på detta webbinarie på betald arbetstid söker du ledigt enligt Förtroendemannalagen och Studieledighetslagen. Du ska söka senast två veckor före du tittar på webbinariet

För dig som är skyddsombud: Du har rätt att titta på webbinariet på betald arbetstid i enlighet med arbetsmiljölagen samt förarbeten och EU-direktiv. Arbetsgivaren måste godkänna ledighet innan du tittar på webbinariet på betald arbetstid. Du söker ledigt senast två veckor innan du tittar på webbinariet

Kan ses till: 16 juni 2021

Fackförbundet ST är ensamt ansvarig för det inspelade materialet. Eftersom det är inspelade webbinarier har du alltså inte möjlighet att chatta med moderator eller föreläsare.

Om du har frågor - ta kontakt med ST Direkt: Telefon: 0771-555 444,
E-post: stdirekt@st.org. ST Direkt har öppet vardagar 08.30 - 16.30 (Öppet till 12.30 dag före helgdag).

Du kan också kontakta din avdelnings-/sektions-/klubbstyrelse – alltså den styrelse som är närmast dig i ditt uppdrag som förtroendevald.

Du kan dessutom kontakta huvudskyddsombudet på din arbetsplats.

Se webbinariet