Organisationens behov/Insamling

Webbinariet handlar om hur ni kan lägga upp valberedningsarbetet för att samla in vilka behov den fackliga organisationen har och hur det formar vad styrelsen behöver för kompetenser och erfarenheter m m.

Tid: ca 60 minuter

Förkunskapskrav: Facklig grundutbildning

Ledighet: Du har rätt att titta på webbinarierna på arbetstid, men arbetsgivaren är inte skyldig att betala ut lön. STs kansli står inte för några kostnader. Du söker ledigt enligt förtroendemannalagen och studieledighetslagen och ska ansöka om ledighet senast två veckor före studiestart.

Kan ses till: 16 juni 2021

Fackförbundet ST är ensamt ansvarig för det inspelade materialet. Eftersom det är inspelade webbinarier har du alltså inte möjlighet att chatta med moderator eller föreläsare.

Se webbinariet

Om du har frågor - tag kontakt med organisationsutvecklarna: E-post: engagemang@st.org

Du kan också kontakta din avdelnings-/sektion-s/klubbstyrelse – alltså den styrelse som är närmast dig i ditt uppdrag som förtroendevald.