STs valberedningsutbildning

Valberedningsutbildning

Webbinarerna ska ge dig som valberedare inspiration i arbetet. De ska ge ökad förståelse för betydelsen av valberedningsarbetet och kunskap om metoder och verktyg för uppdraget.

Valberedningsutbildning

Målgrupp: Valberedare

Innehåll:

  • Valberedningens betydelse
  • Styrelsens behov av kompetens
  • Kommunikationen med medlemmarna
  • Metoder och verktyg
  • Stadgarna och valberedningen

Förkunskap: Facklig grundutbildning för förtroendevalda

Ledighet: Du har rätt att titta på webbinarierna på arbetstid, men arbetsgivaren är inte skyldig att betala ut lön. STs kansli står inte för några kostnader. Du söker ledigt enligt förtroendemannalagen och studieledighetslagen och ska ansöka om ledighet senast två veckor före studiestart.

Eftersom det är inspelade webbinarier har du alltså inte möjlighet att chatta med moderator eller föreläsare.

Om du har frågor - tag kontakt med organisationsutvecklarna: E-post: engagemang@st.org