STs skyddsombudsutbildning

Skyddsombudsutbildning

Syfte och mål med webbinarierna är att ge dig som skyddsombud praktisk kunskap hur du kan arbeta med arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen, vilka krav detta ställer både på chefer och medarbetare. .

Målgrupp: Skyddsombud

Innehåll:

  • Roller i arbetsmiljöarbetet
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö

Förkunskap: Grundläggande arbetsmiljöutbildning

Ledighet: För dig som är skyddsombud: Du har rätt att titta på webbinariet/webbinarieserien på betald arbetstid i enlighet med arbetsmiljölagen samt förarbeten och EU-direktiv. Arbetsgivaren måste godkänna ledighet innan du tittar på webbinariet/webbinarieserien på betald arbetstid. Du söker ledigt senast två veckor innan du tittar på webbinariet/webbinarie-serien

Eftersom det är inspelade webbinarier har du alltså inte möjlighet att chatta med moderator eller föreläsare.

Om du har frågor - ta istället kontakt med ST Direkt: Telefon: 0771-555 444,
E-post: stdirekt@st.org. ST Direkt har öppet vardagar 08.30 - 16.30 (Öppet till 12.30 dag före helgdag).